Klachtenregeling

Procedure:

Klachten kunnen door ouders of verzorgers van de leerlingen achtereenvolgens mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de leerkracht, dan de directeur, en tot slot de onafhankelijke vertrouwenspersoon, deze is op de site van Prisma te vinden. https://prisma-scholen.nl/

Elke de Beyer
06-528 896 86

Pas dan treedt de officiële klachtenregeling in werking. Schriftelijke klachten worden altijd afgehandeld door de persoon/instantie waar de klacht binnenkomt.  Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De volledige klachtenregeling staat op de site van Prisma.  De vertrouwenspersoon van de school is juf Suzanne