Klachtenregeling

Procedure:

Klachten kunnen door ouders of verzorgers van de leerlingen achtereenvolgens mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de leerkracht, dan de directeur, en tot slot de onafhankelijke vertrouwenspersoon, mevr. Soesman-Hoogstrate.

Het telefoonnummer van haar kunt u opvragen bij de directie. Pas dan treedt de officiële klachtenregeling in werking. Schriftelijke klachten worden altijd afgehandeld door de persoon/instantie waar de klacht binnenkomt. De contactpersoon namens de directie is Fons Schelfhout. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage en kunt u opvragen bij de directie. De vertrouwenspersoon van de school is juf Gerda. 

 

Het adres van de klachtencommissie:

Klachtencommissie voor de Prisma-scholengroep is:
Postbus 32324
2508 EH Den Haag
Telefoon: 070-392 55 08
Contactpersonen:
mr. A. Cluitmans-Souren, secretaris,
mr. H. Nentjes, adjunct-secretaris,
dhr. M.G. Stamm, adjunct-secretaris