Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders, andere familieleden en/of vrijwilligers. Er zijn ouders die incidenteel helpen, bijvoorbeeld bij een excursie of een werkwinkel.

De oudervereniging

In de oudervereniging zitten ouders die de school ondersteunen bij de organisatie van alle feesten en vieringen. Ook zorgen zij voor de aankleding van de school in een bepaald thema.  Regelmatig komt er een plaatsje vrij, dan zoekt de oudervereniging een nieuw lid. Vele handen maken licht werk!