Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school. 

De rol van de MR op school is meedenken over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert ongeveer 5x per jaar.  Een directeur of leerkracht van de school vertelt tijdens dit moment over een bepaalde ontwikkeling binnen de school zoals bijvoorbeeld rekenen, bewegingsonderwijs of sociaal-emotionele ontwikkeling. Van de vergadering wordt altijd een verslag gemaakt.

Een ouder van de Mgr. Heyligersschool wordt vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma scholengroep.

De personeelsgeleding van mrmgrheyligers wordt gevormd door Tamara Oskam en Ineke Peijnenburg. Vanuit de ouders zijn dit Yvonne Goetheer (voorzitter) en Monique Wener. 

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@mgrheyligers.nl