Samenwerkingspartners

Onze school werkt regelmatig samen met andere organisaties. 

KIBEO

Onze school heeft een samenwerkingsovereenkomst met Kibeo. Zij verzorgen de voorschoolse en naschoolse opvang. Daarnaast is er ook 4 dagen een peutergroep aanwezig.

CJG/GGD/ SMWO

Vanuit CJG, GGD en SMWO is er elke maand een inloopspreekuur. Je kunt hier zonder afspraak terecht met vragen over bijvoorbeeld de opvoeding of ontwikkeling van je kind.