Groepen

Bij de start van schooljaar 2022-2023 gaan er ongeveer 90 kinderen naar onze school. We werken dit jaar daarom met 4 combinatiegroepen (1/2, 3/4, 5/6 en 7/8).

Groepen 1/2

Kleuters zijn nieuwsgierig. Ze willen graag alles weten en meemaken. Zo zijn jonge kleuters vaak nieuwsgierig naar wat oudere kinderen al kunnen en willen dit dan zelf ook bereiken. In een combinatiegroep bij de kleuters is daar ruimte voor. Wanneer een kleuter, die net op school is, het bijvoorbeeld interessant vindt om met letters te werken samen met een groep 2 leerling dan is dat mogelijk. Daarnaast leren kinderen van en met elkaar en krijgt de sociaal-emotionel ontwikkeling een impuls doordat de oudere kinderen de jongere kinderen kunnen helpen.

Groep 3 t/m 8

De midden- en bovenbouw bestaat uit 3 groepen. We werken met één combinatiegroep in groep 3/4 en verder hebben we enkele of dubbele groepen. De groepsgrootte is afhankelijk van de instroom en de onderwijsbehoefte van kinderen in de groep.

Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (VSO en BSO)

Binnen ons kindcentrum verzorgt kinderopvang Kibeo onze VSO en BSO. De VSO is van 7:30 – 8:30. De kinderen worden naar de klas gebracht of mogen als ze wat ouder zijn zelf naar de klas toelopen. De BSO is van 14:00 – 18:30.

Als je de hele dag op school hebt gezeten, wil je niets liever dan ontspannen en fijn spelen met leeftijdsgenootjes. Dat kan bij de BSO! Als alle kinderen zijn gearriveerd, wordt er eerst wat gegeten en gedronken. Daarna is het speeltijd. Samen buitenspelen, verkleden, knutselen, sporten, spelletjes doen en nog veel meer. Bij de BSO organiseren we activiteiten rondom de  thema’s; sport & spel, kunst & cultuur, techniek en natuur. 

In de schoolvakanties is de BSO ook open voor dagopvang. De medewerkers maken er dan een echt feestje van, het is tenslotte vakantie!