Ons onderwijs

Het kiezen van een school voor je kind(eren) is belangrijk en niet altijd gemakkelijk. Er zijn diverse dorpsscholen in de buurt van Kwadendamme. Op deze website en in onze schoolgids beschrijven wij wat we belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie wij werken en wat je van ons mag verwachten.

Waarom zou je voor de Mgr. Heyligers kiezen?

 • Een warm en veilig pedagogisch klimaat.
 • Een dorpsschool (ongeveer 90 leerlingen), dus persoonlijk, toegankelijk, laagdrempelig (en gezellig!).
 • Open katholieke school waar kinderen ook leren respect te hebben voor mensen met andere opvattingen en geloofsovertuigingen.
 • Veel aandacht voor basisvaardigheden.
 • Aandacht voor afstemming op het eigen niveau van kinderen.
 • Verrijking en plusklas voor meer- en hoogbegaafde kinderen. dit doen we in samenwerking met de Jan van Schengenschool.
 • Groepsdoorbroken werkwinkels voor groep 3-8 waarin we de creativiteit van kinderen stimuleren met activiteiten passend bij de leerlijnen van beeldende vorming, muziek, dans/drama, koken en techniek.
 • Stimuleren van zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid (eigenaarschap) van kinderen. Hierbij zetten wij ICT in als middel, bijvoorbeeld door te werken met Snappet bij het vak rekenen, taal en spelling.
 • Thematisch, spelend leren in groep 1/2 met een beredeneerd aanbod.
 • Coƶperatieve werkvormen die samenwerking stimuleren.
 • Duidelijke regels, afspraken en structuur die een veilige leeromgeving creĆ«ren.
 • Een kindcentrum in ontwikkeling met goede samenwerking met kinderopvang peutergroep en BSO van Kibeo en Windekind.