Identiteit

Wij zorgen voor elkaar en onze omgeving. Onze leerkrachten besteden iedere dag aandacht aan de sociale veiligheid in de klassen en de school. Alleen als een kind zich veilig voelt komt het tot leren. Binnen onze school is er sprake van een open, informele sfeer waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. Door duidelijke regels en afspraken is er rust in de school. Die rust draagt bij aan een gevoel van veiligheid.

De Heyligersschool is een open rooms-katholieke basisschool. In de omgang met elkaar en het vormgeven van ons onderwijs gaan we uit van de christelijke normen en waarden. Daarbinnen is ieder kind, ongeacht levensbeschouwing, welkom.

Dit betekent in de praktijk dat wij tijdens de dagopening werken met methode Trefwoord. In deze methode staat iedere periode een levensbeschouwelijk thema centraal. Voor iedere leeftijdsgroep is er elke dag een spel, gedicht, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Ook vieren wij de christelijke feesten.

Kennis van tradities, religie en cultuur van anderen stimuleert tolerantie en wederzijds respect. Daarom vinden wij het belangrijk om hier aandacht voor te hebben. In de klas wordt er de mogelijkheid geboden aan kinderen om te vertellen over hun eigen feesten en tradities. Trefwoord besteedt hier ook aandacht aan. Daarnaast komen we regelmatifg in de kerk op het dorp.