Nieuws

Dit najaar willen we een tiny forest met buitenlesplek realiseren met daarnaast een groene speeltuin.

We starten ook met bewegend leren waarbij de leerlingen instructie krijgen op het plein. Meester Martijn en meester Dieudonné verzorgen hiervoor de lessen.