Missie en visie

De Mgr. Heyligersschool streeft ernaar dat ieder kind binnen een warme, sociaal veilige omgeving kennis en vaardigheden opdoet. Hierdoor kan een kind zich ontwikkelen tot een zelfstandig, kritisch en creatief denkend persoon die een onderzoekende en respectvolle houding heeft naar zichzelf en de wereld om zich heen.

Basisvaardigheden: kennis en vaardigheden dragen bij aan de persoonsvorming van kinderen en zijn nodig in de maatschappij. Bij het aanleren van strategieën maken wij gebruik van
directe instructie door de leerkracht. De zelfstandige toepassing door de kinderen wordt waar mogelijk afgestemd op de verschillende onderwijsbehoeftes. Daarnaast worden coöperatieve werkvormen ingezet om kinderen te activeren en de motivatie en betrokkenheid te vergroten.

Eigenaarschap: we willen bijdragen aan de ontwikkeling van zelfvertrouwen en zelfstandigheid van kinderen, door eigenaarschap te stimuleren. Dat betekent dat kinderen zoveel mogelijk worden betrokken bij hun eigen leerproces.

Onderzoekend leren: kinderen willen de wereld verkennen. Wij bieden kinderen een rijke leeromgeving door o.a. een samenhang van wereldoriënterende vakken. Spel
en onderzoekend / bewegend leren, buiten of in de klas, maakt dit voor hen mogelijk. Kinderen doen zo ervaring op met toekomstgerichte vaardigheden, zoals onderzoeksvaardigheden, samenwerken, kritisch denken, probleemoplossend handelen en ICT vaardigheden.

Brede creatieve ontwikkeling: de creatieve ontwikkeling en talenten van kinderen worden op onze school o.a. gestimuleerd binnen de werkwinkels. Kinderen komen binnen deze
werkwinkels in aanraking met activiteiten rondom beeldende vorming, muziek, drama, koken en techniek.

Kwaliteitszorg: de Mgr. Heyligersschool is een lerende organisatie met een jaarlijkse kwaliteitscyclus. Dat betekent dat de organisatie voortdurend in ontwikkeling is en dat iedereen die er werkt medeverantwoordelijk is voor de kwaliteit.