Tussenschoolse opvang

Het overblijven in de middagpauze wordt verzorgd door vaste overblijfouders, die bij toerbeurt de zorg voor de overblijvers op zich nemen. Tijdens het overblijven gelden de op school gangbare gedragsregels. Overblijven is alleen voor die kinderen, waar op dat moment thuis of elders geen opvang voor is. Aan het overblijven zijn kosten verbonden:

Overblijfkosten per 40 schoolweken

4x per week€ 91,00
3x per week€ 84,00
2x per week€ 58,00
1x per week€ 29,00

Deze tarieven gelden per kind.  

Het reglement voor de tussenschoolse opvang is in te zien op school.
Ouders van leerlingen die halverwege het schooljaar instromen in groep 1, kunnen een aanmeldingsformulier bij de directie vragen, indien het kind elke week gebruik maakt van de TSO. Het formulier is ook boven aan deze pagina te downloaden. 

Incidenteel overblijven.

Uw kind kan ook incidenteel overblijven. Hiervoor heeft u een strippenkaart nodig. Deze kunt u kopen bij Petra van 't Westende. Er is een kaart voor 10 x overblijven á € 15,- en een kaart voor 20 x overblijven á € 30,- In de hal hangt een lijst waarop u kunt aangeven dat uw kind overblijft. Per keer kost het overblijven dus €1,50.