Tussenschoolse opvang

Het overblijven in de middagpauze wordt verzorgd door de vaste leerkrachten en ondersteunend personeel. Er zijn verder geen kosten aan verbonden.