Profilering

Groen, Chrome en gezond!

Groen:

Afgelopen schooljaar hebben we een tiny forest gerealiseerd met een groene speeltuin. De kinderen van groep 5/6 zijn verantwoordelijk voor het onderhoud van dit bos. Zo willen we ze het respect voor de natuur bijbrengen en laten ervaren wat de natuur ons allemaal te bieden heeft.

Chrome:

Op school werken we in alle groepen met chromebooks. Bij het maken van het werk krijgen de kinderen direct feedback op het gemaakte werk. Hiaten worden verwerkt in de aangeboden oefenstof. Zo werken alle leerlingen op het niveau wat ze aankunnen.

Gezond:

Vanaf dit schooljaar hebben we een gymdocent die de gymlessen op maandag en  donderdag zal verzorgen. Daarnaast wordt er minimaal iedere week, één keer een les bewegend leren met de kinderen gedaan. Wij zijn van mening dat er een gezonde afwisseling moet zijn tussen het schoolse werk in de klas en vormen van bewegend leren waar de kinderen het sociale aspect en samenwerken nog beter leren.