Privacy statement

In deze Privacy Statement kunt u lezen onder welke voorwaarden Prisma Scholen persoonsgegevens verwerkt van de bezoekers aan deze website.
Prisma Scholen is de verwerkingverantwoordelijke voor de website www.prisma-scholen.nl én alle onderliggende websites van de bij Prisma Scholen aangesloten scholen. Prisma Scholen is ingeschreven bij de KVK onder nummer 41113537 en is gevestigd aan Stationspark 49 – 4462 DZ – Goes.

Definitie persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens wordt verstaan: gegevens die herleidbaar zijn tot een “geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”. De persoon op wie de gegevens betrekking hebben is bekend, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald.

Verwerking

Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als bijvoorbeeld via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan. Gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het te behalen doel.
Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die u zelf actief heeft verstrekt. Verwerken van persoonsgegevens geschiedt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.
Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden zonder uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

Contactformulier

Op de website vindt u een contactformulier. Met het invullen van dit formulier verstrekt u de volgende persoonsgegevens: uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de overige informatie die u in het bericht vermeldt. Deze gegevens worden via een beveiligde (SSL) verbinding verstuurd. Uw e-mailadres wordt door Prisma Scholen verwerkt om uw vraag te kunnen antwoorden. Als u uw telefoonnummer verstrekt kan Prisma Scholen uw vraag ook telefonisch beantwoorden. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om uw vraag te beantwoorden. Uw e-mailadres en telefoonnummer worden niet door Prisma Scholen gebruikt of doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden.

AVG en privacy documenten

Het onderwijs is in toenemende mate afhankelijk van informatie en ict. De hoeveelheid informatie, waaronder persoonsgegevens, neemt toe door o.a. ontwikkelingen als gepersonaliseerd leren met ict. Het is belangrijk om informatie goed te beschermen en veilig en verantwoord met persoonsgegevens om te gaan. De afhankelijkheid van ict en persoonsgegevens brengt nieuwe kwetsbaarheden en risico’s met zich mee.

Prisma scholengroep gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens van u en van uw kind(eren). Prisma scholengroep stelt hoge eisen aan de beveiliging van deze gegevens. Prisma scholengroep is transparant over de verwerking van uw persoonsgegevens en van uw kind(eren). Dit betekent dat wij u informeren over wat wij met deze gegevens doen en waarom.
Uitgebreide informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door Prisma scholengroep en de rechten die u daar op kunt uitoefenen, kunt u vinden in de volgende documenten:
Privacybeleid
Privacyreglement
Privacyrechten

Vragen over deze verwerkingen kunt u stellen via privacy@prisma-scholen.nl

Cookies

Net als veel websites maakt ook deze website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpaginaserver. Het bevat geen virussen. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die u de cookie heeft verschaft. Met cookies wordt het bijvoorbeeld mogelijk om je inloggegevens voor een website op te slaan. Meer informatie over de gebruikte cookies kunt u nalezen in de Cookie notice op deze website.