Oudervereniging

De ouders van onze oudervereniging, vertegenwoordigen de ouders bij speciale activiteiten van het schoolteam. Behalve deze taak als gesprekspartner heeft de oudervereniging nog andere taken bijv.: bij de ouders de betrokkenheid met de school bevorderen.

Ieder jaar is er een verantwoording aan de ouders tijdens de Algemene Ouderavond/ledenvergadering door middel van een jaarverslag, een financiële verantwoording en andere schriftelijke berichtgeving.

Andere taken van de oudervereniging zijn onder meer:

  • In samenspraak met de leerkrachten mee organiseren van allerlei schoolactiviteiten zoals: Kerstmis, Sinterklaas, carnaval, schoolreis, sport- en spelendag, schoolfotograaf enz.

Voor nadere informatie over de oudervereniging, kunt u zich wenden tot de voorzitter of de andere leden van de oudervereniging.

De verschillende festiviteiten worden betaald uit de jaarlijkse ouderbijdrage die per kind wordt gevraagd. De (vrijwillige) bijdrage van de ouders wordt benut voor de extra activiteiten.

De zittingsperiode is in principe vier jaar. De oudervereniging vult zichzelf aan door mensen te benaderen. Ook kan een oproep gedaan worden aan alle ouders zich beschikbaar te stellen voor de oudervereniging.