Kwink, voor een veilige school

Door de methode Kwink leren wij de regels aan zodat we op een goede manier met elkaar omgaan binnen, maar ook buiten de school. Door de regels op groepsniveau en schoolniveau regelmatig met de kinderen te bespreken, maken wij hen ervan bewust wat er voor nodig is, zodat iedereen het fijn heeft bij ons op school. 

Pesten komt (helaas) overal voor, niet alleen thuis, op straat, maar ook op school.Sommige kinderen die thuis of op straat gepest worden, pesten op hun beurt anderen op school.

http://www.kwinkopschool.nl/