Anglia Engels

Anglia

Onze school is lid van het Anglia Network EU, een groep van inmiddels 300 scholen in Europa die samenwerken om het Engels op school te promoten en verbeteren.

Kernactiviteit zijn echter de examens, op tien algemene niveaus en vier business English niveaus. Het is een internationaal erkend diploma vergelijkbaar met bijvoorbeeld een Cambridge certificaat. Het Anglia diploma kent meerdere niveaus.

Anglia Stappen

Onze school biedt leerlingen uit groep 5,6, 7 en 8 en plusleerlingen uit lagere groepen de mogelijkheid om een erkend Anglia diploma te halen. Rond mei/ juni vinden de examens plaats en inschrijving dient door de school rond april te geschieden. Deze lessen worden begeleid door onze native speaker juf Gill.

De kosten zijn afhankelijk van het niveau. Als uw kind deel wil nemen aan het Anglia-examen dan dient hij of zij dat rond maart aan te geven bij de groepsleerkracht. Wij bepalen vervolgens aan de hand van een placement test het niveau en geven de kosten door.

De syllabus van de Anglia organisatie beschrijft precies welke onderwerpen beheerst moeten worden. Deze onderwerpen kunnen met behulp van lesmateriaal, o.a. via www.anglia.nl, aangeleerd worden. De school heeft ook ander lesmateriaal beschikbaar maar studie voor het te behalen niveau moet hoofdzakelijk in eigen tijd en op eigen verantwoordelijkheid gedaan worden.

 

Schooljaar 2018-2019 hebben 10 leerlingen met het examen meegedaan en iedereen was geslaagd.

De leerlingen hebben examen gedaan op junior,- primary-, en prelimanaryniveau.

Handige links: