De leerkrachten

Taken en aanspreekpersonen:

We voelen ons als team nauw betrokken met de gemeenschap van Kwadendamme.
Vandaar dat u ook leerkrachten tegen zult komen bij allerlei activiteiten die in ons dorp georganiseerd worden.
In schoolse zaken kunt u bij onderstaande personen terecht:

Directie Fons Schelfhout en Ivo Collet
Onderwijsassistente Marianne Husson
Intern begeleider Ivo Collet
ICT Ivo Collet
Bijhouden website Ivo Collet
Communievoorbereiding

Leo Grim en Katrien Bal

Vormselvoorbereiding Nienke Hoondert
Carnaval Ivo Collet 
Kinderboekenweek

Leo Grim

Koninginnedag

Gerda Bos en Marleen Zuidhof

Schoolreis/schoolfeest

Gerda Bos en Leo Grim

Schoolkamp

Manon Boss,Marleen Zuidhof en Ineke Peijnenburg

Oudervereniging Leo Grim
Medezeggenschapsraad

Gerda Boss

Stagecoördinator Ivo Collet
Cultuurcoördinator Nienke Hoondert
Techniekcoördinator

Katrien Bal

Natuurcoördinator Marleen Zuidhof
Contactpersoon parochie Marleen Zuidhof
Buurt, Opvoeding, Sport (BOS-project) Marleen Zuidhof
Tussenschoolse opvang Petra van 't Westende

 

Mailadressen leerkrachten

Nienke van der Linden nvanderlinden@skobscholen.nl
Katrien Schoon kschoon@skobscholen.nl
Marleen Zuidhof mzuidhof@skobscholen.nl
Leo Grim-Hubrechsen lgrim@skobscholen.nl
Ineke Peijnenburg ipeijnenburg@skobscholen.nl
Gerda Boss gboss@skobscholen.nl
Manon Boss mboss@skobscholen.nl

 

Stagiaires:

Jaarlijks komen er studenten naar onze school, die wij gelegenheid willen geven praktijkervaring op te doen. De studenten van de PABO te Vlissingen geven in alle vakken les (al naar gelang hun ervaring). Stagecoördinator namens de Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB) is tijdelijk vacant. De studenten worden ook begeleid door de groepsleerkrachten.

De stagecoördinator onderhoudt ook contacten met CIOS te Goes. De studenten van het CIOS geven voornamelijk gymnastieklessen. Ook begeleidt de stagecoördinator ROC-stagiaires. Deze functioneren als onderwijs- of klassenassistent. 

Nascholing:

Als team willen we op de hoogte blijven van de ontwikkelingen op het vlak van onderwijs en zorg voor de kinderen. Hiervoor volgen teamleden cursussen, zowel individueel als op teamniveau. Deze cursussen worden verzorgd door de schoolbegeleidingsdienst RPCZ, Hogeschool Zeeland en/of het Seminarium voor orthopedagogiek.