De directie

Directeur: Fons Schelfhout
Aanwezig: maandag
Bereikbaarheid: 0113 649384 (school)
  06-11128179
  fschelfhout@skobscholen.nl
   
Adjunct-directeur: Ivo Collet
Aanwezig: maandag t/m vrijdag
Bereikbaarheid: 0113 649384 (school)
  icollet@skobscholen.nl