Welkom op de website van de Mgr Heyligersschool

Welkom op onze  website.

De Mgr. Heyligersschool maakt deel uit van de Stichting Katholiek Onderwijs Borsele (SKOB). Binnen SKOB werken alle katholieke basisscholen uit de gemeente Borsele samen.

De Mgr. Heyligersschool ligt aan de rand van het dorp Kwadendamme. In het gebouw  zitten ook de peutergroep, buitenschoolse opvang, zowel voor- als naschools (BSO). Alles is dus binnen handbereik. De school heeft beschikking over 5 leslokalen. Voor de kleuters is er een eigen ingang, speelzaal en speelplein. De deur van de school staat altijd voor u open. We zijn erg laagdrempelig want we vinden afstemming tussen kind, ouders en leerkracht erg belangrijk.

Zeeuwse Onderwijsprijs voor de Mgr. Heyligers!  ​ 

We zijn blij om te melden dat we de Zeeuwse onderwijsprijs gewonnen hebben met ons project "bewegend leren".

In het kort de uitleg van ons project:

De overheid wil dat leerlingen meer gaan bewegen in het onderwijs het doel is 2 uur, het streven 3 uur. Op veel scholen gebeurt dit al door bewegingstussendoortjes. Verlengde pauze enz. Dit omdat het bewezen is dat bewegen een positief effect heeft op het leren. Kinderen zitten teveel stil gedurende de hele dag.

Tijdens de inspiratiesessie Bewegen in en om het onderwijs in Zeeland van 11 april, kwamen we in aanraking met beweegknap. Dit was het een project  waarbij leerkrachten van het CIOS na schooltijd kinderen begeleiden met sportieve activiteiten die aan willekeurige leeronderwerpen zijn gekoppeld. Op school hebben wij alle doelen van taal rekenen en spelling uitgewerkt op leerling niveau. We hebben nu een samenwerkingsverband met het CIOS en de gemeente Borsele waarbij we de leerdoelen koppelen bewegingsactiviteiten.

Doordat de leerlingen doelgericht zowel in de klas als op het plein aan de slag gaan met hun leerdoelen hopen we dat de kinderen meer inzicht krijgen in de lesstof en meer relaties gaan leggen om de lesstof eigen te maken. Doel is dat de lesstof beter wordt beheerst en toegepast. Dit komt doordat de 2 hersenhelften meer gaan samenwerken en er nieuwe verbanden worden gelegd.